Kontakt

Hitta hit

Parkering

På gården finns ett antal parkeringsplatser, som i mån av plats kan utnyttjas av Norcross hyresgäster.
För att kunna nyttja parkeringsplatserna behöver du ha ett p-tillstånd och detta kvitterar du ut av husvärden. Vilka tider som gäller för parkering framgår av skyltningen.

Avgiftsfria p-platser på bekvämt gångavstånd finns även på Falkenbäck och i p-huset Briggen.

Husvärd

Lars Kling
070-32 78 903
lars.kling@home.se

Hyresavier

Ida Albertsson
0340-641002
ida@revisionsbyran.se

Lediga kontor

Annette Wenklo
073-506 86 48
annette.wenklo@maleryd.se